Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników oraz Zamawiających, korzystających ze strony internetowej www.sens-fashion.pl/sklep/
 2. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu, dostępnego pod adresem: http://sens-fashion.pl/sklep/content/3-regulamin  (dalej: „Regulamin”).
 3. Wyrazy pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie nadane Regulaminem, chyba że zostało im przypisane odrębne znaczenie w niniejszej polityce prywatności.
 4. Administratorem danych osobowych jest firma "Sens" Norbert Dudziuk, ul. Chełmońskiego 3/10 26-600 Radom.
 5. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania wyznaczone przez właściwe przepisy prawa.

  

II. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

  

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Strony, tj. w celu założenia konta Użytkownika lub złożenia Zamówienia. 
 2. Podczas rejestracji konta, Użytkownik podaje obowiązkowo adres e-mail i hasło.
 3. Podczas składania Zamówienia, Zamawiający podaje obowiązkowo następujące dane:
 • Imię i nazwisko; 
 • Adres zamieszkania;
 • Adres e-mail;
 • Telefon;
 • Kraj;
 • Adres dostawy.

Zakładając konto, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedającego dla celów prowadzenia dla Użytkownika konta oraz dla celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy sprzedaży Towarów zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym.  Składając Zamówienie, Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedającego dla celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy sprzedaży Towarów zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym. Podczas wizyty na Stronie automatycznie zbierane mogą być następujące dane Użytkowników:

 • adres IP;
 • data i czas wizyty na stronie;
 • typ systemu operacyjnego;
 • typ i wersja przeglądarki internetowej,
 • adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na Stronę oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania);
 • rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

   

 III. CEL ZBIERANIA DANYCH

  

 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika lub Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu prowadzenia konta, lub w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy sprzedaży Towarów zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym.
 2. Dane Użytkownika lub Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik, lub Zamawiający udzielił w tym zakresie odrębnej zgody w trakcie procesu zakładania konta, lub składania Zamówienia.
 3. Po wyrażeniu zgody wskazanej w ust. 2 informacje handlowe będą przesyłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Zamawiającego, chyba że Użytkownik lub Zamawiający wskazał inny sposób przesyłania informacji handlowych.
 4. Zamawiający może w każdym czasie cofnąć zgodę, o której mowa w ust 2.

   

IV. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

   

 1. Użytkownikowi lub Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia konta, co wiąże się z usunięciem wszelkich jego danych zapisanych na koncie.
 3. Użytkownikowi oraz Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli przetwarzania jego danych. Szczegółowy zakres praw Użytkownika lub Zamawiającego wyszczególniony jest w Ustawie z dnia 17 czerwca 2002 r. o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności w art. 32-35 ustawy.

  

V. PLIKI COOKIES

  

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalnym numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb);
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika, w szczególności po zalogowaniu na konto;
 • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na Stronę.

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

  

VI. DANE KONTAKTOWE

   

W celu uzyskania kontaktu ze Sprzedającym w sprawach objętych niniejszą polityka prywatności Użytkownik lub Zamawiający powinien posłużyć się następującymi kanałami komunikacji:

 •  forma elektroniczna – sens@sens-fashion.pl
 •  forma listowna – ul. Chełmońskiego 3/10, 26-600 Radom
 •  kontakt telefoniczny – +48 885 300 338